Obchodní podmínky pro web Cechl.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem webové stránky Cechl.cz (dále jen “Provozovatel”) a jejími uživateli (dále jen “Uživatelé”). Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tuto webovou stránku používat.
 2. Poskytované služby
  2.1 Cechl.cz je informační webová stránka, která poskytuje obsah týkající se (specifikovat téma webu, např. umění, cestování, recepty atd.). 2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit, aktualizovat nebo odstranit obsah webu bez předchozího upozornění.
 3. Odpovědnost
  3.1 Obsah zveřejněný na Cechl.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, aktuality nebo úplnosti poskytovaných informací. 3.2 Uživatelé jsou odpovědní za své vlastní rozhodnutí založená na informacích získaných na Cechl.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z používání webu.
 4. Ochrana autorských práv
  4.1 Veškerý obsah zveřejněný na Cechl.cz, včetně textů, obrázků, videí a grafiky, je chráněn autorskými právy a dalšími příslušnými zákony. Jakékoli neoprávněné užití obsahu je zakázáno.
 5. Odkazy na třetí strany
  5.1 Cechl.cz může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek a nenese za ně odpovědnost. 5.2 Odkazy na třetí strany jsou poskytnuty pouze pro pohodlí Uživatelů a jejich použití je na vlastní riziko.
 6. Změny obchodních podmínek
  6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky. Aktualizované podmínky budou zveřejněny na webové stránce Cechl.cz. Pokračováním v používání webu po provedení změn vyjadřujete svůj souhlas s novými podmínkami.
 7. Závěrečná ustanovení
  7.1 Tyto obchodní podmínky tvoří celkovou dohodu mezi Provozovatelem a Uživateli týkající se používání webové stránky Cechl.cz. 7.2 Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Ochrana osobních údajů a GDPR pro web Cechl.cz

 1. Zpracování osobních údajů
  1.1 Provozovatel webové stránky Cechl.cz (dále jen “my”, “náš”, “nás”) respektuje vaše práva a soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete při používání našeho webu.
  1.2 Naše webová stránka Cechl.cz může používat některé technologie, jako jsou cookies a Google Analytics, které shromažďují určité osobní údaje. Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s platnými zákony a nařízeními, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Účel zpracování
  2.1 Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem poskytnutí informací a služeb, které nabízíme na webové stránce Cechl.cz, a za účelem zlepšení uživatelského zážitku na našem webu.
  2.2 Osobní údaje, které nám poskytnete přes kontaktní formulář, mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou použity výhradně pro odpověď na vaši zprávu nebo požadavek.
 3. Práva subjektů údajů
  3.1 Jste oprávněni žádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo námitku proti zpracování.
  3.2 Pokud chcete uplatnit některá z výše uvedených práv nebo máte jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webu.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  4.1 Používáním našeho webu Cechl.cz vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám poskytli v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a předpisy.
  4.2 Souhlas můžete kdykoli odvolat, což by mělo být provedeno písemně nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.
 5. Bezpečnost údajů
  5.1 Vaše osobní údaje jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními, aby byla zabráněna neoprávněnému přístupu, ztrátě, nebo zneužití vašich údajů.
 6. Odkazy na třetí strany
  6.1 Naše webová stránka Cechl.cz může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. Doporučujeme se seznámit s jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů, než tyto webové stránky použijete.
 7. Závěrečná ustanovení
  7.1 Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může změnit nebo být aktualizováno. Aktualizovaná verze bude vždy zveřejněna na našem webu a bude účinná od data zveřejnění.

Děkujeme za důvěru, kterou nám vkládáte ohledně zpracování vašich osobních údajů na webu Cechl.cz. Snažíme se zachovávat vysokou míru transparentnosti a dodržovat pravidla GDPR, abychom vaše osobní údaje chránili co nejlépe.

PROČ SI VYBRAT NÁS?

SPOLEHLIVOST

Záruka kvality a včasného dodání

ODBORNOST

Zkušení odborníci a individuální přístup k zákazníkovi

TRANSPARENTNOST

Jasná komunikace, důkladné vysvětlení procesu a cenové kalkulace

PŘÍZNIVÁ CENA

Konkurenceschopné ceny bez narušení kvality a spolehlivosti

FOTKY Z REALIZACÍ

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

KONZULTACE ZDARMA